โปรดเกล้าฯกรมหลวงราชสาริณีฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพ ‘พล.อ.เปรม’

660

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เมื่อเสด็จถึงพระที่ทรงธรรม ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ที่หน้าโกศศพ ชาวพนักงานประโคมแตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว

ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์บังสุกุลเสร็จแล้ว ถวายอดิเรก เจ้าพนักงานนิมนต์พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ ที่จะถวายพระธรรมเทศนา และสวดพระธรรมคาถา 4 รูป ขึ้นนั่งบนอาสน์สงฆ์ ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม การนี้ทรงโปรดให้ พันเอก นิติ ติณสูลานนท์ ไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ สำหรับศพฟังธรรม

จากนั้นเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา เมื่อพระสงฆ์สวดธรรมคาถาเสร็จ เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เสด็จไปทรงทอดผ้าไตร 5 ไตร ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 1 จบแล้ว เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จกลับ

Comments
Loading...