10จว.ยังวิกฤตเตือนรับมือฝนตกหนักในระยะนี้

602

6 ก.ย. 62 – ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย
จากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 10 จังหวัด
ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเตือนรับมือภาวะฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน”โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.- 6 ก.ย. 2562 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ รวม 32 จังหวัด 147 อำเภอ 581 ตำบล 3,142 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล 11 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 158,028 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 19 ราย ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อำนาจเจริญ ยโสธร ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ และสกลนคร ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังเร่งให้การช่วยเหลือ


ผู้ประสบภัย โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยเป็นหลัก อีกทั้งสำรวจ
ความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ อย่างไรก็ตาม ระยะนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมีปริมาณน้ำฝนสะสม ปภ.จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลพายุโซนร้อน”โพดุล” และ
พายุโซนร้อน “คาจิกิ” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ รวม 32 จังหวัด
ได้แก่ อำนาจเจริญ กระบี่ ปราจีนบุรี แพร่ นครพนม เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ระนอง เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ยโสธร กาฬสินธุ์ น่าน ตราด มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ชุมพร อุดรธานี สระแก้ว ลำปาง เลย สุโขทัย ศรีสะเกษ และสกลนคร 147 อำเภอ 581 ตำบล 3,142 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล 11 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 158,028 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 19 ราย (อำนาจเจริญ 4 ราย ร้อยเอ็ด 4 ราย ขอนแก่น 3 ราย ยโสธร 3 ราย พิจิตร 2 ราย อุบลราชธานี 1 ราย มุกดาหาร 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ
1 คน (ชัยภูมิ) ผู้สูญหาย 2 ราย (อำนาจเจริญ พิจิตร) ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อำนาจเจริญ ยโสธร ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ และสกลนคร อพยพประชาชน 3,438 คน ในพื้นที่
3 จังหวัด รวม 15 จุด (อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี)

ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมระดมวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ภัย โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องส่งสูบน้ำระยะไกลเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประภัย โดยแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและ
เรือท้องแบนให้บริการขนย้ายสิ่งของและอำนวยความสะดวก
ในการเดินทางแก่ประชาชน ตลอดจนสำรวจความเสียหาย
ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ


อย่างไรก็ตาม ระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง
และฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออก อีกทั้งบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสม
อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม
ซึ่ง ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมสรรพกำลัง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้เผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ติดตาม
พยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการ
อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น ท้ายนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย
สามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Comments
Loading...