ปภ.แจ้ง‼️9 จังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

822

ปภ. แจ้ง‼️ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมอีก9 จังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานตั้งแต่วันที่29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบันรวม32 จังหวัดปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย9 จังหวัดได้แก่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรอำนาจเจริญยโสธรอุบลราชธานีร้อยเอ็ดศรีสะเกษและนครพนมโดยรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด

ปภ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ภัย

โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกเครื่องส่งสูบน้ำระยะไกลเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังรวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประภัยแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนบริการขนย้ายสิ่งของและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน

อย่างไรก็ตามปภ.ขอฝากเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดรวมถึงระมัดระวังภัยที่มักเกิดในช่วงน้ำท่วมเช่นภัยจากไฟฟ้าภัยทางน้ำสัตว์มีพิษ 

Comments
Loading...