ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอจะเสด็จฯเยือนออสเตรีย

893

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 12 ถึงวันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2562

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงร่วมแสดงปาฐกถาในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ปี 2019 ในหัวข้อหลัก “ทศวรรษแห่งการลงมือปฏิบัติในการควบคุมโรคมะเร็งและแนวทางที่จะดำเนินต่อไป” ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติกรุงเวียนนา ตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ แอลเอ็กซ์ 181 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2562 เวลา 12.45 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ แอลเอ็กซ์ 180 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2562 เวลา 09.35 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
9 กันยายน พุทธศักราช 2562

Comments
Loading...