Daily Archives

กันยายน 13, 2019 | 17:48

นายกฯเยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบแห่งการปฏิรูปการศึกษา

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ โรงเรียนต้นแบบแห่งการปฏิรูปการศึกษา ในการใช้ธรรมนำปัญญาแห่งแรกของประเทศไทย ระหว่างชมการเรียนการสอนภาษาจีน ณ ห้องเรียนภาษาจีนได้กล่าวทักทายเด็กนักเรียนเป็นภาษาจีนว่า

5จังหวัดยังอ่วมอุบลหนักสุดปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพล พายุโพดุลและคาจิกิ 5 จังหวัด ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และ พายุโซนร้อน “คาจิกิ”