โปรดเกล้าฯให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

821

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น. โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีด้วย

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์ จำนวน 159 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลฯ พร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระชัย (หลังช้าง) เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยเงินเนื้อบริสุทธิ์ ปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา ถือตาลปัตรรูปพัดยอดบังพระพักตร์ พระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุ ขนาดองค์พระหน้าตักกว้าง 6 นิ้ว องค์สูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี 9 นิ้ว ฐานพุทธบัลลังก์เป็นทองคำสูง 5 นิ้วครึ่ง กว้าง 10 นิ้ว มีฉัตรทองคำลายฉลุ 5 ชั้นกางกั้น สำหรับพระชัยองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีมาแต่เดิม ครั้งเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี เมื่อพระองค์เสด็จไปในการทำศึกสงครามได้เชิญพระชัยองค์นี้ไปสำหรับสักการบูชา เป็นพระนำในกองทัพทุกครั้งเป็นประจำ การเชิญพระชัยไปในกองทัพส่วนมากตั้งประดิษฐานในสัปคับช้าง จึงเรียกกันว่า พระชัย (หลังช้าง) ความสำคัญของพระชัย (หลังช้าง)เป็นที่ปรากฏแล้วว่า ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงทำศึกสงคราม โดยมีพระชัยหลังช้างไปในกองทัพ มีแต่ได้รับชัยชนะต่อข้าศึกศัตรู จนได้เถลิงถวัลยราชสมบัติปราบดาภิเษกเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อได้สถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรี และกรุงเทพมหานครพร้อมกับสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วโปรดให้เชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ และโปรดให้เชิญพระชัย (หลังช้าง) ไปประดิษฐานที่พุทธบัลลังก์ หน้าบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พร้อมกันด้วย เพราะเป็นพระพุทธรูปคู่พระบุญญาบารมี

และโอกาสนี้เช่นเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคนด้วย

Comments
Loading...