ประธานรัฐสภาลงพื้นที่ติดตามสถานกาณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบล

841

ประธานรัฐสภาลงพื้นที่ติตามสถานกาณ์น้ำท่วมที่ จังหวัดอุบลราชธานี และกล่าวชื่นชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เข้ารับฟังปัญหา และร่วมปรึกษาหารือกับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าอุบลราชธานีเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รายงานข้อมูล ที่จังหวัดประสอุทกภัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีพื้นที่ประสบอุทกภัยสะสม 25 อำเภอ 147 ตำบล 1,362 หมู่บ้าน 423,83 ครัวเรือน จำนวนผู้อพยพ 159,629 ราย บ้านเรือนถูกน้ำท่วมทั้งหลัง 414 หลัง เป็นบางส่วน 5,646 หลัง พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วม 639,556 ไร่


24 ก.ย.62 ระดับในแม่น้ำมูลอยู่ที่สถานี M7 ลดลง16 ซ.ม ลดลงจากระดับน้ำสูงสุด 1.42 เมตร ปัจจุบันมีมี7 อำเภอได้รับผลกรทบน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน แต่ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอ สว่างวีระวงศ์ ส่วนระดับแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง อำเภอโขงเจียม ลดลง 42 ซ.ม. ลดลงจากระดับน้ำสูงสุด 6.31 เมตร ระดับน้ำโขง ตำกว่าแม่น้ำมูล 3.68 เมตร ซึ่งส่งผลดีต่อการผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำโขงได้สะดวก


ประธานรัฐสภา ได้กล่าวเป็นห่วงโรงเรียนทุกจังหวัดที่ถูกน้ำท่วม ทั้งนี้จะได้รวบรวมหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน จากรัฐสภาเพื่อนำมาช่วยเหลือให้กับโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม และยังได้กล่าวชื่นชม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มูลนิ จากทุกภาคส่วน ที่ร่วมกัน ให้การช่วยเหลื่อ เพื่อบรรเทาทุกข์ ให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำ นอกจากนี้ยังได้ฝากความห่วงใยให้จังหวัดและทุกภาคส่วน ดูแลประชาชนหลังน้ำลด ทั้งเรื่องน้ำดื่ม น้ำอุปโภคบริโภค และบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย

Comments
Loading...