กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดปัตตานี

780

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ กรมทหารราบที่152 ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ครบรอบปีที่ 39 ทรงพระราชทานของที่ระลึก พร้อมเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรที่มาร่วมเฝ้ารับเสด็จ 

เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดีกองทัพภาคที่ 4 โดยทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ตระกูลดำ และไก่เบตง โครงการทดลองปลูกพืชในสวนยาง การปลูกกาแฟโรบัสต้า และโกโก้ ก่อนจะประทับรถรางพระที่นั่ง ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสิรินธร ซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งขึ้นพร้อมทอดพระเนตรการแสดงของเด็กนักเรียนของศูนย์ฯ 

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมและทอดพระเนตรผลงานผ้าบาติก ของศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ภายในค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ทรงทอดพระเนตรงานวิชาการเกษตร และโครงการรวบรวมพันธุ์พืชผัก พืชไร่ เพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกร ในยามวิกฤติตามพระราชดำริ ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

Comments
Loading...