นายกฯหารือกับนายทิจจานี มูฮัมหมัด-บานเด ประธานสมัชชาสหประชาชาติ

587

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พบหารือกับ นายทิจจานีมูฮัมหมัด-บานเด ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 74


รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนประธานสมัชชาฯ และการจัดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 นี้ ประสบความสำเร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ความเท่าเทียม สังคม การมีส่วนร่วม และสภาพภูมิอากาศ ไทยในฐานะประธานอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “Advancing partnerships for sustainability” ให้ความสำคัญกับสหประชาชาติในฐานะหุ้นส่วนสำคัญเพื่อสร้างความยั่งยืนโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งไทยยึดถือเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดนี้กับประเทศต่าง ๆซึ่งประเทศได้ก่อตั้งกองทุน Equitable Education Fund (EEF) เมื่อปี 2561 เพื่อมอบทุนการศึกษาสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส โดยเป็นโครงการที่ UNESCO ชื่นชมว่าเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อน SDG4 ในเรื่องการให้การศึกษาที่มีคุณภาพไทยขอบคุณไนจีเรียที่สนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ECOSOC ซึ่งไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนม.ค.63 เพื่อให้ ECOSOC และสมัชชาสหประชาชาติสามารถทำงานเสริมกันและกันให้เกิดผลลัพธ์ที่ทวีคูณมากขึ้น นอกจากนี้ไทยสนับสนุนให้มีผู้แทนของประเทศแอฟริกาในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อความสมดุลในการเป็นตัวแทนภูมิภาคมากขึ้น

Comments
Loading...