นายกฯหารือกับนายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ

512

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้พบหารือกับ นายอันโตนิอู กุแตเรซ  เลขาธิการสหประชาชาติ

ประเทศไทยพร้อมสนับสนุนนโยบายของเลขาธิการสหประชาชาติที่เร่งปฏิรูปองค์กรในด้านต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วโลก ซึ่งไทยก็พร้อมเดินหน้าในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเป็นสมาชิก ECOSOC ในปีหน้าเลขาธิการสหประชาชาติขอบคุณบทบาทที่ชัดเจนของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก พร้อมชื่นชมไทยในฐานะประธานอาเซียนที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยั่งยืนเช่นเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยมุ่งส่งเสริมให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพร้อมขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และย้ำว่าการแก้ปัญหาในโลกไม่มีประเทศใดทำได้ลำพัง เราต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่เพียงแค่ทวิภาคี แต่ต้องดำเนินการแบบไตรภาคี และพหุภาคีด้วย

Comments
Loading...