ผบ.ทบ.เป็นประธาน“พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร

772

“พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล กองทัพบก ประจำปี2562 ”

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล กองทัพบก ประจำปี 2562

ผบ.ทบ.และคณะ ได้เดินทางไปกระทำพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้า บก.รร.จปร. หลังจากนั้น ได้มีพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหาร

โดยมี วงดุริยางค์ และกองผสม พร้อมอากาศยาน ทำการบินปล่อยควันสีลายธงชาติ  ท้ายสุด ผบ.ทบ. ได้มอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารและยังร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเลี้ยง นนร. 

การจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารได้มีการจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลของกองทัพบกทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียนอายุราชการ ด้วยความวิระยะอุสาหะ และเสียสละ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญให้กับกองทัพบก ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Comments
Loading...