ปิติ‼️จีนทูลเกล้าฯถวายเหรียญอิสริยาภรณ์แด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ

884

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสต่อวโรกาสที่พระองค์ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญมิตรภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยคุณูปการมหาศาลที่ทรงมีต่อการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นหนึ่งในหกชาวต่างชาติที่ได้รับการประกาศเกียรติยศ ด้วยรางวัลเหรียญมิตรภาพ ซึ่งเป็นรางวัลกิตติมศักดิ์ที่อนุมัติโดยคำสั่งประธานาธิบดี ในวาระครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

พระองค์มีพระราชดำรัสว่าทรงปลื้มปิติต่อเหรียญรางวัลมิตรภาพที่รัฐบาลจีนทูลเกล้าฯ ถวาย อีกทั้งทรงรู้สึกตื่นเต้นไปกับพิธีประกาศรางวัลที่ประเทศจีนด้วย โดยพระองค์มีกระแสพระราชดำรัสด้วยว่าโอกาสครั้งนี้เป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของพระองค์

“ที่ผ่านมา ๗๐ ปี คนจีน และรัฐบาลจีน ได้พัฒนาประเทศ ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ซึ่งมีอยู่อย่างมากมาย” กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานสัมภาษณ์ “ทั้งคนจีนและผู้นำจะต้องอดทน อดกลั้น ขยันขันแข็ง ใฝ่รู้ จึงเจริญได้ทุกวันนี้”

พระองค์ทรงแสดงความยินดีต่อประเทศจีนและชาวจีนในโอกาสครบรอบ ๗๐ การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีพระราชดำรัสว่า “ขอให้สาธารณรัฐประชาชนจีน ก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ และขอให้ประชาชนชาวจีน สมปรารถนา มีความสุขทั้งกายใจ มั่งคั่ง และมั่นคง”

พระองค์ยังมีพระราชดำรัสว่าความสัมพันธ์ไทย-จีนในด้านการศึกษานั้น ยังช่วยมอบโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ประเทศไทย

“ตอนที่มีโอกาสมาศึกษาภาษาและสังคมจีนเป็นเวลาเดือนหนึ่ง ได้คิดถึงแนวทางที่จะส่งนักเรียนนักศึกษามาเรียนที่จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่ไม่มีผู้อื่นเคยมาเรียนที่จีน”

“หลายคนได้กลับไทยทำงานเป็นประโยชน์ หรือไปเรียนต่อประเทศอื่น ส่งนักวิจัยมาทำงานร่วมกับนักวิจัยจีน ที่เราไม่มีโอกาสแน่นอน ถ้าไม่ได้ร่วมโครงการกับจีน จีนได้ค้นคว้าเรื่องเหล่านี้มานาน เป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาในระยะเวลา ๗๐ ปีนี้” พระองค์ทรงมีพระราชดำรัส

Source China Xinhua News
Comments
Loading...