สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรประสบภัยน้ำท่วม

616

รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรให้ผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในนามรัฐบาล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือและความห่วงใยประชาชนตลอดมา

รวมทั้งขอขอบคุณประชาชน เจ้าหน้าที่และจิตอาสา พร้อมทั้งทุกภาคส่วนในการช่วยกันฟื้นฟูหลังน้ำลด

โดยขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดลงในหลายพื้นที่ ซึ่งได้กำชับให้ส่วนราชการเร่งมาตรการเยียวยาประชาชนหลังน้ำลดในทุกมิติ พร้อมสั่งให้ถอดบทเรียนการทำงานในภาวะวิกฤติในทุกสถานการณ์เพื่อเป็นแนวทางและนำปรับใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับหน่วยงานให้ติดตามและรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอย่างใกล้ชิดด้วย

Comments
Loading...