ครม.เตรียมจัดส่งเสริมการท่องเที่ยว 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย

697

ครม. เตรียมพิจารณามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย และมาบตาพุดระยะที่ 3

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ 1 ตุลาคม 2562 จับตากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอพิจารณาเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว 100 เดียวเที่ยวทั่วไทยในวันพิเศษของเดือน โดยจะจำหน่ายสินค้าราคา 100 บาท จำนวน 10,000 รายการต่อเดือน และอีก 1 มาตรการที่จะเสนอพร้อมกันคือเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก ซึ่งจะจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ อีกทั้งมาตรการดังกล่าว จะเป็นมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมมาตรการ”ชิม ช้อป ใช้” ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเร่งรัดให้ออกมาทันใช้ในวันพิเศษของอีก 3 เดือนที่เหลือ ได้แก่ วันที่ 10 เดือน 10, วันที่ 11 เดือน 11 และ วันที่ 12 เดือน 12

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช.เสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชีย ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งการเข้าเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชีย หรือ AWC จะทําให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ 4 ด้านหลัก

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. เสนอ ให้พิจารณาเห็นชอบการดำเนินโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่าการลงทุน 47,900 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี พร้อมการลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่าง กนอ. และกลุ่มกิจการร่วมค้ากัลฟ์ และพีทีที แทงค์ ซึ่งได้สิทธิในการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือ ประมาณ 200 ไร่

สำนักงาน ปปง. เสนอ ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อกรบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดยสาระสำคัญเป็นการเพิ่มความเข้มงวดให้สถาบันการเงินในการรับทำธุรกรรมลูกค้าลักษณะชั่วคราว ที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง นอกจากนี้ ตามร่างกฎกระทรวง ยังมีการคุมเข้มในส่วนของ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

Comments
Loading...