โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายมนตรีซึ่งเสียชีวิตจากช่วยน้ำท่วมอุบลฯ

759

3 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญพวงมาลาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปวางที่หน้าหีบศพนายมนตรี บู่คำ หรือ “ป๋าแสง” ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดอุบลราชธานี เสียชีวิตในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ภายหลังจากที่หมดสติในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และได้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ด้วยนายมนตรี บู่คำ เป็นบุคคลที่ช่วยเหลือผู้อื่นตัวยความเสียสละ มีน้ำใจ เป็นผู้มีใจเป็นจิตอาสา กระทำความดีเป็นที่ประจักษ์แล้วนั้น

โดยศพนายมนตรี บู่คำ ญาติตั้งบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรมศพที่วัดแจ้ง ตำบลในมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ในเวลา 19.00 น.

กำหนดการฌาปนกิจศพในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดแจ้ง ตำบลในมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี

Comments
Loading...