เชิญเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

436

ประกาศการเข้าพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ และชมขบวนเรือพระราชพิธี ประชาชนทุกคน จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งหมด 19 จุด โดยโซนที่ 1 จะมีจุดคัดกรองอยู่ด้วยกัน 2 จุด ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร

โซนที่ 2 มีจุดคัดกรอง 8 จุด ประกอบด้วย บริเวณพิพิธบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ ทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระแม่ธรณีบีบมวยผม สนามหลวง ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนามหลวง ด้านศาลฎีกา ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร ท่ามหาราช และท่าช้าง

โซนที่ 3 มี 2 จุดคือ แยกท่าเตียน และหน้าวังสราญรมย์

โซนที่ 4 ให้ผ่านจุดคัดกรองบริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

โซนที่ 5 มีจุดคัดกรอง 5 จุด คือ บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี ทางเข้าท่ารถไฟ อุทยานสถานพิมุข ท่าเรือวังหลัง และหน้าวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และโซนที่ 6 หน้าวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

สำหรับพื้นที่ที่ภาครัฐได้ติดตั้งอัฒจันทร์ ไว้ให้ประชาชนได้นั่ง เพื่อร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีเพียงบางจุด ได้แก่ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ลาน 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลานปรีดีพนมยงค์ สวนนาคราภิรมย์ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บริเวณลานพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ และอุทยานสถานพิมุข สามารถรองรับประชาชนได้รวม 9,756 คน

Source เรือพระราชพิธี
Comments
Loading...