เตือน!!14จังหวัดภาคใต้ เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำล้นตลิ่ง

536

เตือน !!! 14 จังหวัดเสี่ยงท่วม-น้ำล้นตลิ่ง เดือน ตุลาคม 62

ภาคตะวันออก3 จังหวัด 6 อำเภอชลบุรี พนัสนิคมจันทบุรี แก่งหางแมว ขลุงตราด เมือง เกาะช้าง เขาสมิง

ภาคตะวันตก 2 จังหวัด 14 อำเภอ เพชรบุรี ท่ายาง บ้านลาดบ้านแหลม เขาย้อยหนองหญ้าปล้อง แก่งกระจาน เมือง 64 อำเภอ ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก เมือง บางสะพาน หัวหินบางสะพานน้อย กุยบุรี สามร้อยยอด แม่น้ำขคลอง เพชรบุรี กุยบุรี ปราณบุรี บางสะพาน

ภาคใต้ 9 จังหวัด 44 อำเภอ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ คีรีรัฐนิคมไชยา ดอนสักพระแสง พุนพิน เวียงสระ

นครศรีธรรม ฉวาง ชะอวด ช้างกลาง เมืองพิปูน เชียรใหญ่ ท่าศาลา ทุ่งสง นบพิตำ ปากพนัง ร่อนพิบูลย์ สิชล

พัทลุง ควนขุนน เขาชัยสน บางแก้ว ป่าบอน บำพยอม เมืองพัทลุง ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต

สงขลา กระแสสินธุ์ ควนนียง เมืองสงงลา ระโนด สิงหนคร

ชุมพร ท่าแซะ ปะทิว พะโต๊ะ เมืองชุมพร สวี หลังสวน

ระนอง: เมือง ละอุ่น สุงสำราญ

พังงา: กะปง

กระบี่: ลำทับ

ตรัง: เมือง

แม่น้ำ/คลอง : ชุมพร ท่าตะเกา คลองท่าแซะ หลังสวน หัววังพนังตัก กระบุรี คลองละอุ่น ตรัง ตาปี ตะกั่วป่า ศีรีรัฐหรือ พุมดวง พุนพิน ปากพนัง ท่าแนะ ท่าดี ควน ป้าพยอม ใหญ่ ปากประ บ้านแร่ ท่ามะเดือ หานโพธิ์ ปากพะเนียด ไสกล้วย หลง ระโนด ตะเครียะโรง บางกล่ำ ภูมิ พะวง สำโรง สะทิงหม้อ

Comments
Loading...