ประกาศสำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพจะเสด็จฯเยือนสิงคโปร์

743

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์มรดกอินเดีย วัดศรี วีรมากาลิยัมมัน รูปปั้นเซอร์ สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ รูปปั้นช้างสำริดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สาธารณรัฐสิงคโปร์ องค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ ศูนย์ป้อมปราการแคนนิง และสวนพฤกษศาสตร์การ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. และจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง ในวันเดียวกัน เวลา ๒๑.๐๐ น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

Comments
Loading...