โปรดเกล้าฯคณะสัตวแพทยม.เกษตรเผยแพร่สายเลือดคุณทองแดง สุนัขหลวง

503

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เผยแพร่สายเลือดคุณทองแดง สุนัขหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สุนัขหลวง คุณทองแดง

เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคุณทองแดง ในสื่อต่างๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ และการจัดทำของที่ระลึกออกจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้สะสม นับเป็นพระมหากรุณธิคุณต่อ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างหาที่สุดมิได้

สุนัขหลวง ครอบครัว “คุณทองแดง” จากการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็ง จากลูกคุณทองแดง คลอดลูก 2 ชุด ได้คุณๆน่ารักรวม 8 สุนัข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เผย “ครอบครัวคุณทองแดง” จากการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็ง ลูกคุณทองแดง

โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธาน และ ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์เลี้ยง น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมแถลงข่าว

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการถวายงานดูแลสุนัขหลวง และสุนัขทรงเลี้ยง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสุนัขหลวง ที่ทรงโปรดมากที่สุดคือ “คุณทองแดง”

โดยลักษณะพิเศษของ คุณทองแดง ..เป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์ อ่อนน้อม ถ่อมตน และเลี้ยงง่าย คุณทองแดง มีคู่ผสมชื่อ “คุณทองแท้” เป็นสุนัขพันธุ์บาเซนจิ มีการสืบสายเลือด จำนวน 9 สุนัข และมีลูก มีหลาน เพิ่มขึ้น ปัจจุบันลูกสุนัขทั้ง 9 สุนัข ได้เสียชีวิตทั้งหมดแล้ว แต่ยังมีสุนัขรุ่นหลานอยู่จำนวนหนึ่ง ที่ปัจจุบันก็ได้ลดลงเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรักษา สืบสาน ต่อยอด ตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดให้มีการขยายพันธุ์สายเลือด ของคุณทองแดง เพื่อจะให้ประชาชน ได้รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคุณทองแดง

โปรดฯให้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ดำเนินการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็ง ลูกคุณทองแดง ชื่อ “คุณทองเอกและคุณทองหยิบ” ซึ่งเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง ไว้เมื่อวันอังคารที่ 30 ส.ค.2548 การสืบสายเลือด ลูกสุนัขหลวง ชุดใหม่ จำนวน 2 ชุด ถือกำเนิดขึ้นประกอบด้วย

– ชุดที่ 1 น้ำเชื้อแช่แข็งของ “คุณทองเอก” (ลูกคุณทองแดง ลำดับที่ 3) ผสมเทียมกับสุนัขหลวงชื่อ “คุณแอสลี่” พันธุ์บาเซนจิ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.2562 จนประสบความสำเร็จตั้งท้อง และมีการคลอดลูกสุนัข ด้วยวิธีธรรมชาติ

ณ โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 5 สุนัข เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 และทรงพระราชทานชื่อสุนัขทั้ง 5 สุนัข

1. คุณทองโมกมัน เพศเมีย สีดำ
2. คุณทองศรีตรัง เพศเมีย สีน้ำตาล
3. คุณทองพิกุล เพศเมีย สีน้ำตาล
4. คุณทองอินทนิล เพศผู้ สีดำ
5. คุณทองกันเกรา เพศผู้ สีน้ำตาล

– ชุดที่ 2 น้ำเชื้อแช่แข็งของ “คุณทองหยิบ” (ลูกคุณทองแดง ลำดับที่ 6) ผสมเทียมกับสุนัขหลวงชื่อ “คุณแอน” พันธุ์บาเซนจิ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.ค.2562 จนประสบความสำเร็จตั้งท้อง และมีการคลอดลูกสุนัขด้วยวิธีธรรมชาติ

ณ โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 3 สุนัข เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย.2562 และทรงพระราชทานชื่อทั้ง 3 สุนัข ดังนี้…

1. คุณทองชัยพฤกษ์ เพศผู้ สีน้ำตาล
2. คุณทองรวงผึ้ง เพศผู้ สีน้ำตาล
3. คุณทองจามจุรี เพศผู้ สีน้ำตาล
โดยสุนัขทั้ง 2 ชุดทั้ง 8 สุนัข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี

Source ปชส.ม.เกษตรศาสตร์
Comments
Loading...