เตือน‼️คนไทยในญี่ปุ่นจากผลพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส

1,286

กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันยังไม่มีคนไทยในญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากพายุฮากิบิส ย้ำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ถึงสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 19 หรือพายุฮากิบิส (12 ต.ค. 62 เวลาท้องถิ่น 09.50 น.) ณ เวลานี้ศูนย์กลางของพายุยังไม่เข้าฝั่งญี่ปุ่น แต่ขอบพายุมาถึงแล้ว ทำให้เกิดฝนตกหนัก โดยพื้นที่ที่หนักที่สุดคือ กรุงโตเกียวและโทไก (คือ แถบอิซึ) 

นอกจากนี้ มีรายงานการเกิดไฟดับใน 4.8 แสนครัวเรือน และเกิดพายุหมุนทำให้บ้านเรือนพังในเขต จังหวัดชิบะด้วย ในชั้นนี้ มีประกาศให้มีการเคลื่อนย้ายผู้คนออกจากในบางพื้นที่แถบชานเมืองโตเกียว เช่น ฮาชิโอจิ และซากามิฮาระแล้ว ส่วนพื้นที่อื่นๆ ในโตเกียว 

รัฐบาลญี่ปุ่นขอให้ประชาชนไม่ออกไปนอกอาคารและเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพคนชรา คนพิการ หรือเด็ก หากมีกรณีฉุกเฉิน 

ในการนี้ ขอให้คนไทยในเขตคันไซ คันโต และโทไก ติดตามสถานการณ์ประกาศของทางการท้องถิ่น ตรวจสอบสถานที่ที่เป็นจุดพักพิงชั่วคราวใกล้บ้านตน และควรอยู่ในอาคาร ไม่ออกไปถ่ายภาพพายุ ท่าน้ำ หรือออกไปท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด และยังไม่มีรายงานว่าคนไทยในญี่ปุ่นได้รับผลกระทบใดๆ 

Comments
Loading...