Update‼️สถานการณ์พายุลูกที่ 19

1,207

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประกาศ สถานการณ์ล่าสุดพายุลูกที่ 19 12 ต.ค. 62 เวลา 09.25 น.(ตามเวลาของญี่ปุ่น)

ณ เวลานี้ ศูนย์กลางของพายุยังไม่เข้าฝั่งญี่ปุ่น แต่ขอบพายุมาถึงแล้ว ทำให้เกิดฝนตกหนัก โดยพื้นที่ที่หนักที่สุดคือ กรุงโตเกียวและโทไก (คือ แถบอิซึ) นอกจากนั้น มีรายงานการเกิดไฟดับใน 4.8 แสนครัวเรือน และเกิดพายุหมุนทำให้บ้านเรือนพังในเขตจ.ชิบะด้วย 

ในชั้นนี้ มีประกาศให้มีการเคลื่อนย้านผู้คนออกจากในบางพื้นที่แถบชานเมืองโตเกียวเช่น Hachioji และ Sagamihara แล้ว ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ในโตเกียว รัฐบาลญี่ปุ่นขอให้ประชาชนไม่ออกไปนอกอาคาร และเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพคนชรา คนพิการหรือเด็ก หากมีกรณีฉุกเฉิน 

ในการนี้ ขอให้คนไทยในคันไซ คันโต และโทไก ติดตามสถานการณ์ประกาศของทางการท้องถิ่น ตรวจสอบสถานที่ที่เป็นจุดพักพิงชั่วคราวใกล้บ้านตน และควรอยู่ในอาคาร ไม่ออกไปถ่ายภาพพายุ/ท่าน้ำ หรือออกไปท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด ‼️

ในเบื้องต้น ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหาย

ภาพจากกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น

Comments
Loading...