การบินไทยเร่งช่วยผู้โดยสารติดค้างจากพายุ “ฮากิบิส”

1,481

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เร่งขนส่งผู้โดยสารเดินทางไปญี่ปุ่น อย่างปลอดภัยและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

กรณีพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสพัดเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ท่าอากาศยานนาริตะประกาศปิดทำการชั่วคราว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 22.22 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 21.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ส่งผลให้การบินไทยต้องเลื่อนเวลาทำการบินของเที่ยวบินระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 รวมจำนวน 8 เที่ยวบิน

เมื่อเวลา 04.39 น.(เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ท่าอากาศยานนาริตะประกาศเปิดทำการแบบกระทันหันและบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากท่าอากาศยานนาริตะให้ทำการบินได้ตามตารางการบินปกติ บริษัทฯ ได้รีบดำเนินการจัดเที่ยวบินทันทีเพื่อให้ทันเวลาที่ได้รับอนุญาต (Slot Time) ทำให้มีเวลาแจ้งผู้โดยสารค่อนข้างจำกัด ซึ่งผู้โดยสารบางท่านที่ได้สำรองที่นั่งไว้อาจไม่ได้รับทราบข้อมูล และพลาดเที่ยวบินไป-กลับกรุงเทพ-โตเกียว(นาริตะ) ในช่วงเช้าของวันนี้ (วันที่ 13 ตุลาคม 2562)

การบินไทย ได้ดำเนินการติดต่อผู้โดยสาร และจัดให้ผู้โดยสารได้เดินทางในเที่ยวบินถัดไปของวันที่ 14 ตุลาคม 2562

  1. เที่ยวบิน TG 640 เส้นทางกรุงเทพ – โตเกียว (นาริตะ) ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ TG 6409 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 00.50 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 09.10 น.(เวลาท้องถิ่น)
  2. เที่ยวบิน TG 641 เส้นทางโตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ TG 6419 ออกจากโตเกียว(นาริตะ) เวลา 10.20 น. (เวลาท้องถิ่น)ถึง กรุงเทพฯ เวลา 14.50 น.
  3. เที่ยวบิน TG 642 เส้นทางกรุงเทพฯ – โตเกียว (นาริตะ) ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ TG 6429 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 01.50 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.10 น.(เวลาท้องถิ่น)

4.เที่ยวบิน TG 643 เส้นทางโตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ TG 6439 ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 11.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น.

การบินไทยได้เปลี่ยนแบบเครื่องบินในบางเที่ยวบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น รวมทั้ง 4 เที่ยวบินข้างต้นจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวนรวม 1,468 คน

ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) กรุงเทพฯ-นาโกยา และกรุงเทพฯ-โอซากา ที่ระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวก โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 และเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยติดต่อได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย

Comments
Loading...