นายกฯย้ำงบประมาณแต่ละกระทรวงลงตัวเหมาะสม

654

นายกฯ พอใจการอภิปราย 2 วันที่ผ่านมา โดยจะนำไปปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกระทรวงอย่างเหมาะสม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เผยภาพรวมพอใจการอภิปรายทั้ง 2 วันที่ผ่านมาที่มีประโยชน์ ตนเองพร้อมรับฟังทั้งหมดเพื่อนำไปปรับปรุงบูรณาการงบประมาณในแต่ละกระทรวงต่อไปตามความเหมาะสม เช่น การแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ของประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สำหรับความมั่นคงจำเป็นต้องจัดสรรตามความเหมาะสมเช่นกัน เพราะยุทโธปกรณ์หลายอย่างล้าสมัยใช้การได้ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการลาดตระเวนในทะเลที่อาจมีการปะทะกัน จึงจำต้องการงบประมาณมาลงทุนด้านต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลยังมีขีดความสามารถใช้หนี้ระยะสั้นและระยะยาวได้อยู่ ต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนมากขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ

การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่า บรรยากาศการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนถึงที่มาที่ไป ความจำเป็น ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของการจัดทำงบประมาณชัดเจน

Comments
Loading...