สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธฯ

952

21 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โอกาสนี้ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสดับปกรณ์พระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ พระราชอุปัธยาจารย์ในพระองค์ด้วย

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเททองหล่อพระพุทธอังคีรส จำลอง, พระนิรันตราย จำลอง, พระพุทธรูปหลวงพ่อนาค จำลอง, พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระรูป สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เป็นปฐมฤกษ์เนื่องในศุภสมัย ๑๕๐ ปีนับแต่การสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 22 มกราคม 2563

Comments
Loading...