โปรดเกล้าฯ’กรมสมเด็จพระเทพ’ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดา

702

โปรดเกล้าฯ’กรมสมเด็จพระเทพ’ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดา

22 ตุลาคม 2562 เวปไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง นายกสภาสถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดา ตามมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ 2562

Comments
Loading...