นายกฯพบ อาเบะ ผลักดันข้อตกลง RCEPให้สำเร็จ

670


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นได้อย่างสมพระเกียรติ และเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำและกำกับดูแลของนายชินโซ อาเบะ และการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เป็นเลิศของรัฐบาลญี่ปุ่น จะทำให้ญี่ปุ่นฟื้นตัวจากเหตุการณ์ไต้ฝุ่นฮากิบิสได้อย่างรวดเร็วไทยและญี่ปุ่นพร้อมร่วมผลักดันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการลงทุนและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการค้าเสรี และความร่วมมือในการพัฒนาประเทศที่สาม โดยจะเร่งผลักดันการเจรจา RCEP ให้สำเร็จ รวมทั้งขยายผลความร่วมมือลุ่มน้ำโขง และการเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก


ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 และข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 รวมถึงการจัดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ในฐานะประธานร่วมกับญี่ปุ่น ในวันที่ 4 พ.ย. 62 ณ กรุงเทพฯ

Comments
Loading...