แถลงการณ์สำนักพระราชวัง”กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ”เสด็จกลับไปประทับวังสระปทุม

792

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระอาการประชวร “กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอทแล้ว พระอาการเจ็บพระนาภี ลดลงมาก เสวยพระกระยาหารได้ เสด็จฯกลับไปประทับวังสระปทุมแล้ววันนี้

Comments
Loading...