โปรดเกล้าฯถอดยศ ไล่ออก ปลด 6 นายพลตำรวจ-พลตรีหญิง -พันตรี-ร้อยโท -คุณหญิงกระทำความผิดวินัย

1,393

6 -นายพลตำรวจ-พลตรีหญิง -พันตรี-ร้อยโท -คุณหญิง ถูกปลด ไล่ออก ถอดยศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ให้ปลดและไล่ออก ถอดยศ4 นายทหารชั้นสัญญาบัตร -1 คุณหญิง และ 1 นายพลตำรวจ ข้าราชการในพระองค์ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่บรมราชโองการ ประกาศให้ปลดและไล่ออกถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องจากได้กระทำความผิดวินัย กรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

Comments
Loading...