สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท ทหาร-ตำรวจชั้นนายพลเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ

768

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำนายทหารชั้นนายพล จำนวน 908 คน และนายตำรวจชั้นนายพล จำนวน 160 คน รวม 1,068 นาย ที่ได้รับพระราชทานยศ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า การที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าท่านมีเกียรติสูงขึ้น และมีความรับผิดชอบสูงขึ้นด้วย คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าว เป็นสิ่งที่มีความหมาย และมีความสำคัญมาก ทั้งแก่ตัวท่านเองและแก่ชาติบ้านเมือง ทุกท่านจึงต้องสังวรณ์ระวังที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ดี ให้ควรแก่ตำแหน่งและชั้นยศ ทั้งตั้งใจปฏิบัติงานทุกส่วนทุกด้าน ให้สำเร็จผล ตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้โดยครบถ้วน จะได้เป็นเกียรติแก่ตนแก่หน่วยงาน และเป็นประโยชน์แก่กว้างขวาง ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชน

Comments
Loading...