โปรดเกล้าฯกรมสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’เสด็จแทนพระองค์เปิดงานชุมนุม​ลูกเสือแห่งชาติ

719

26 ตุลาคม​ 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์

ในพิธีเปิดงานชุมนุม​ลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “จับมือกันร่วมสร้างสรรค์สังคม Create a Better Society” เฉลิมพระเกียรติ​เนื่องในโอกาสมหา​มงคล​พระราชพิธี​บรมราชาภิเษก​ ณ ค่ายลูกเสือ​วชิราวุธ​ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Comments
Loading...