เชิญชมนิทรรศการเสด็จฯเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

539

เชิญชมการแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติฯ “ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน”
แสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม เฉลิมพระเกียรติฯ
“ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน” แบ่งเป็น 3 องก์

องก์ 1 สายธารแห่งพระบารมี วิถีชีวิตคู่สายน้ำ วิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำที่ผูกพันครั้งโบราณกาลพระราชประเพณีการเสด็จทางน้ำ “ขบวนพยุหยาตราชลมารค”
องก์ 2 งามล้ำขบวนเรือพระราชพิธี ความวิจิตร ตระการตาของโขนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
องก์ 3 เฉลิมราชย์องค์นฤบดี ปฐพีเป็นสุข พระราชกรณียกิจต่างๆเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ท้องสนามหลวง เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา 10.00-22.00 น. ของทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Comments
Loading...