ข่าวดี‼️ธ.ก.ส.เห็นชอบให้ช่วยเกษตรกรทั่วประเทศผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

738

ข่าวดีที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งมี รมว.คลัง อุตตม สาวนายนเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลวันที่ 1 พ.ย.62 นี้ ธ.ก.ส.จะโอนเงินงวดแรกตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ระยะที่ 1 เป็นวงเงิน 24,278 ล้านบาท โดยกำหนดราคาประกันยางแผ่นดินคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50 %) 23 บาท/กิโลกรัม โดยแบ่งสัดส่วนการจ่ายเงินให้กับเจ้าของสวนยาง 60% และ คนกรีดยาง 40%สำหรับโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ดำเนินการโอนเงินแล้ว จำนวน 3.99 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 23,929 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 500 บาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี สำหรับปีการผลิต 2562/63 มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้รับเงินในรอบที่ 1 ทั้งสิ้น 349,300 ครัวเรือน โดย ธ.ก.ส. โอนเงินเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ไปแล้วกว่า 9,411 ล้านบาท และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ดำเนินการโอนเงิน รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ไปแล้ว 254,667 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,351 ล้านบาทนอกจากนี้ที่ประชุมยังอยู่ระหว่างเตรียมช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2562 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562- 31 สิงหาคม 2564 และขยายเวลาชำระดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563 รวมทั้งโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา MRR-3 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.875 ต่อปี) วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาทแรก เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้รัฐบาลโดย ธ.ก.ส. กำลังเร่งดำเนินการมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็จะมีโครงการส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรควบคู่ไปด้วย ภายใต้เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้

Comments
Loading...