นายกฯ “เปิดงาน “Digital Thailand Big Bang 2019”

541

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมงาน “Digital Thailand Big Bang 2019” ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity” เพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การสร้างแรงงานดิจิทัลที่มีทักษะผ่านระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาระบบการชำระเงินแบบดิจิทัล การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การรวมตัวกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมระหว่างประเทศสมาชิก มีมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกระแสข้อมูลระหว่างประเทศ

สำหรับ Digital Thailand Big Bang 2019 แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 3 โซนหลัก ประกอบด้วย โซนที่ 1) Digital Economy การพัฒนาเมืองสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นำเสนอเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยี AI Internet of Things (IoT) และ Big Data โซนที่ 2) Digital Society พื้นที่แสดงถึงความสำคัญเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลที่จะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต โซนที่ 3) Creativity พื้นที่รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์จากหลากหลาย Startup นักพัฒนาเกม และเทคโนโลยีต่าง ๆ

สามารถเข้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคมนี้ ณ ฮอลล์ EH98 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Comments
Loading...