นายกฯถวายผ้ากฐินพระพระราชทาน ณ วัดพระราม 9

531

นายกรัฐมนตรีถวายผ้ากฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมถวายจตุปัจจัยจำนวน 6,047,842 บาท

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วม

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนหยิบผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน และคณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 6,047,842 บาทถ้วน

Comments
Loading...