ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF กองทัพภาคที่ 3″

632

“ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ
หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF กองทัพภาคที่ 3″

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบโอวาท แนวทางการปฏิบัติให้แก่กำลังพล หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment Force) ของกองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3, พล.ต. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 , พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 , พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 และ กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 7 ร่วมให้การต้อนรับ

หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ของ กองทัพภาคที่ 3 ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ 7, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 และ ” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ” รวมถึงหน่วยประกอบกำลังที่จัดจาก หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 , กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 , กองพลทหารราบที่ 4 และกองพลทหารม้าที่ 1 ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ความมุ่งหมายและความตั้งใจให้หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF หน่วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 และ กรมทหารราบที่ 7 รวมถึงหน่วยประกอบกำลัง เมื่อเกิดสถานการณ์ตามแนวชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และได้รับการขึ้นควบคุมทางยุทธการ กองพันทหารราบ จาก กองทัพภาคที่ 1 และ กองทัพภาคที่ 2 ต้องสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำลังพลต้องมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง

โดยในส่วนของความพร้อมรบของ กองร้อยอาวุธเบา ถือเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก ในการเสริมสร้างและการเพิ่มพูนสมรรถนะ ขีดความสามารถ ทั้งสมรรถภาพร่างกาย และการฝึกโดยเฉพาะ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 จะมีวงรอบการฝึกประจำปีที่ต่างจากกองพันอื่นๆ

หน่วยจะต้องมีการพัฒนากำลังพลโดยการส่งเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ เช่น ส่งทางอากาศ, จู่โจม, พลซุ่มยิง รวมถึงกองทัพบกจะดำเนินการเสริมสร้างหน่วยในด้านอาวุธ/ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะให้สมบูรณ์ทุกด้านอย่างสูงสุด เพื่อให้หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ของ กองทัพภาคที่ 3 สามารถตอบสนองในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก กองทัพบก ได้ในทุกรูปแบบอย่างเต็มขีดความสามารถ …

Comments
Loading...