ผบ.ทบ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดดอยสุเทพ

558

กองทัพบก จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองทัพบกรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวาย โดยในปีนี้มีข้าราชการทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ และร่วมพิธีจำนวนมาก

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นับตั้งแต่โบราณกาล มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเปลี่ยมปิดด้วยทองจังโก ๒ ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๒๗ (จ.ศ. ๗๔๖) ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่มาบรรจุไว้ใน พ.ศ. ๒๐๘๑ สมัยพระเมืองเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ ๑๒ ได้โปรดให้เสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิม เป็นกว้าง ๖ วา สูง ๑๑ ศอก พร้อมทั้งให้ช่างนำทองคำทำเป็นรูปดอกบัวใส่บนยอดเจดีย์ และต่อมาเจ้าท้าวทรายคำ ราชโอรส ได้ทรงให้ตีทองคำเป็นแผ่นติดที่พระบรมธาตุ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๔ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ ๓๖ ไร่ ปัจจุบันมี พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) เป็นเจ้าอาวาส

โอกาสนี้กองทัพบกได้จัดชุดแพทย์, ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ และตรวจวัดสายตาของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ พร้อมให้บริการแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น และได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา โดยยอดกฐินพระราชทานกองทัพบกในปีนี้ มียอดรวม 5,230,241 บาท ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัยและเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม ตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป

Comments
Loading...