นายกฯเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 เน้นยุทธศาสตร์และความร่วมมือทุกด้าน

531

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก เผยหลังพิธีเปิดเริ่มด้วยการประชุมอาเซียน – จีน ที่เน้นการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกัน

การประชุมอาเซียน – อินเดีย ที่มุ่งเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนผ่านเขตการค้าเสรีอาเซียน – อินเดียหลังการประชุมนายกได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีอินเดียโดยประเทศไทยได้หารือและขอให้อินเดียพิจารณาลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยคและประชุมต่อด้วยเรื่องระหว่างอาเซียนกับเลขาธิการสหประชาชาติ

บ่ายนายกฯได้พบนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ที่ต้องการเพิ่มความร่วมมือและบทบาทในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จากนั้นนายกฯได้หารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐในหลายประเด็น เช่นการเพิ่มปริมาณค้าการลงทุนระหว่างกัน และเรื่อง GSP

ท้ายสุดเป็นการพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่ได้แสดงความพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่างๆ รวมถึง โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และการเกษตร นายกได้เชิญชวนบริษัทรัสเซียเข้ามาลงทุนใน EEC เพิ่มมากขึ้น

Comments
Loading...