ภริยานายกนำคู่สมรสของผู้นำอาเซียนเยี่ยมชมเกี่ยวกับการจัดการขยะ

492

3 พฤศจิกายน 2562 รศ. นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี ได้นำคณะคู่สมรสของผู้นำประเทศอาเซียน เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการขยะ ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท SCG จำกัด (มหาชน) และบริษัท PTT Global Chemical จำกัด (มหาชน) 

จากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง  “การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ (Sharing Best Practices on Waste Management)” ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีการนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชน จากนั้น คู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาได้แลกเปลี่ยนความเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบริหารจัดการขยะของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่สมรสที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อต้อนรับคู่สมรสของผู้นำที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้ให้แน่นแฟ้นขึ้นแล้วยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมและจุดแข็งของประเทศไทยในด้านต่าง ๆให้เป็นที่ประจักษ์ด้วย

Comments
Loading...