ชื่นชมและขอบคุณทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมสุดยอดอาเซียน

783

ชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงาน ร่วมดูแลความมั่นคงปลอดภัย ตลอดการประชุมสุดยอดอาเซียน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณ หน่วยงานข่าวและหน่วยงานความมั่นคง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันทำหน้า ดูแลความมั่นคงปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้รับการชื่นชมจากทุกประเทศ

พร้อมทั้ง แสดงความขอบคุณภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ที่ร่วมใจเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และให้ความร่วมมือกับจากภาครัฐด้วยความเข้าใจ

พลเอก ประวิตร ยังได้กำชับ ขอให้ทุกหน่วยงาน ร่วมกันเก็บประสบการณ์และบทเรียน เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันต่อไป โดยขอให้ร่วมกันดูแลความสงบและความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมืองให้เรียบร้อยต่อเนื่องกันไป เนื่องจากยังมีการประชุมในเสาหลักด้านต่างๆ ที่เรายังอยู่ในสถานะเป็นเจ้าภาพในปีนี้

Comments
Loading...