ไทย-จีน-แลกเปลี่ยนร่วมมือข่าวสารพร้อมบันทึกลงนาม3ฉบับ

785

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายหลู่ย์ เจียน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เป็นผู้แทนลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสื่อสารกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนสองประเทศในยุคข้อมูลข่าวสารดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีไทยและจีน ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม

การลงนามในครั้งนี้ เกิดขึ้นในห้วงที่ นายหลี่ เค่อเฉียง (H.E.Mr. Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2562 และได้หารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

เพื่อยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีน และกำหนดทิศทางพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะต่อไป รวมถึงแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สนใจร่วมกัน ภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์ และด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีน

Comments
Loading...