พระองคอทิตยาเสด็จฯทรงเปิดงาน “วันประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9 ”

782

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงานวันประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9 ซึ่งกรมประมง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสเกต จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2562 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพันธุ์ปลาพระราชทาน การออกร้านจำหน่ายสินค้าของโครงการเกษตรอทิตยาทร ร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ประมง

โอกาสนี้ เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “ปลาของพ่อ” และ นิทรรศการ “70 ปีแห่งการทรงงาน”

จากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรร้านค้าของโครงการเกษตรอทิตยาทร ทรงเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และฉายพระรูปร่วมกับกลุ่มสมาชิกของโครงการเกษตรอทิตยาทรด้วย

Source โครงการเกษตรอทิตยาทร
Comments
Loading...