นายกฯนั่งเรือชมการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย”

763

นายกฯ นั่งเรือชมการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” คลองดำเนินสะดวก ต้นแบบเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางถึงวัดโชติทายการามและเข้ากราบสักการะหลวงพ่อลพบุรีราเมศร์ (พระประธาน) นมัสการเจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม จากนั้นสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ก่อนลงเรือไปยังตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักและคลองดำเนินสะดวก เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” ชมกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษและการผลิตผักผลไม้ไร้สารเคมีตามวิถีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ


นายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนในพื้นที่และกล่าวถึงการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” ว่ารัฐบาลต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองดำเนินสะดวก ให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวทางน้ำ พัฒนาคลองสวย น้ำใส ชูจุดขายการท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตชุมชน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานพักผ่อนหย่อนใจ

มีการนำเสนอสตอรี่ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมๆ ไปกับการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คู คลอง การเก็บขยะบริเวณลำคลอง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งคลอง เพื่อให้ลำคลองแห่งนี้ใสสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยว

Comments
Loading...