ผบ.ทบ.สูงสุดไทย ต้อนรับ รองผบ.ทหารสูงสุดเมียนมาอย่างเป็นทางการ

1,161

ผู้บัญชาการทหารบกไทย ต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพบก

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบก ได้ให้การต้อนรับ รอง พลเอกอาวุโส โซ วิน (Vice Senior Gen. Soe Win) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพบก ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบกไทย ได้เชิญรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา กระทำพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ณ ลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ, เยี่ยมชมนิทรรศการภายในห้องจอมทัพไทย ชั้น ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ, วางพวงมาลา ณ ห้องพระบารมีปกเกล้าฯ ชั้น ๓ อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ และเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารบกไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ จากนั้นรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม อาคารศรีสิทธิสงคราม และร่วมพิธีอำลาแถวทหารกองเกียรติยศก่อนเดินทางกลับ

รอง พลเอกอาวุโส โซ วิน (Vice Senior Gen. Soe Win) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา อายุ ๕๙ ปี สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อย ๓ เหล่าทัพ (DSA) รุ่นที่ ๒๒, โรงเรียนเสนาธิการทหารเมียนมา และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเมียนมา ด้านชีวิตการรับราชการ ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (BSO) ที่ ๖ รับผิดชอบภาคมะกวย รัฐอาระกัน และรัฐชิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา/ผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา และสมาชิกสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติ (National Defense and Security Council – NDSC) และคณะกรรมการเจรจา NCA กับชนกลุ่มน้อย

การเยือนกองทัพบกไทยในวาระนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยมีการหารือเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหา สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน และร่วมมือสนับสนุนในการแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพบกเมียนมา ได้สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก Cobra Gold มาอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งนายทหารร่วมศึกษาในหลักสูตรทางทหารของกองทัพบกไทย หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และทั้งสองฝ่ายมีแนวทางที่จะให้ความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนการเยือนของกำลังพลในระดับกองทัพบกต่อไป

Comments
Loading...