โปรดเกล้าฯองคมนตรี เยี่ยมและให้กำลังใจ จนท.ปชช.จากเหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้

833

โปรดเกล้าฯองคมนตรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมต้อนรับ ณ สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยและชื่นชมในความตั้งใจ กล้าหาญ ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการนี้ได้อัญเชิญกระแสรับสั่ง “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขอบพระทัยมายังทุกคนและครอบครัว ทรงขอบใจและให้กำลังใจครอบครัวด้วย พระองค์ทรงรับสั่งความตั้งใจของทุกคน ห่วงใยข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ ทำสิ่งใดขอให้มีความรอบคอบ มีการวางแผน นำสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ขอให้เป็นบทเรียน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ และทรงมีกระแสรับสั่งถึงพี่น้องประชาชน ต้องการให้ข้าราชการและประชาชนมีวินัย เพราะวินัยเป็นสิ่งเริ่มต้นของการทำหลายๆ อย่าง ในการรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตนเอง รู้จักความสามัคคี โดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้ต้องมีการบูรณาการกัน เสียสละ มีจิตอาสา หมายถึงว่ารู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ การมอบให้ ดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน หากคนไทยมีสิ่งเหล่านี้ ก็จะนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จ การทำกิจการอันใด ก็จะสำเร็จลุล่วงโดยเร็ววัน”

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนจำนวน 80 ชุด ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Comments
Loading...