นายกฯสั่งศึกษาแนวทางใช้กองทุนประกันสังคม ย้ำยึดความรอบคอบ

923

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แนวทางการใช้ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม โดยมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย ก็ให้พิจารณาตามที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนและประชาชน

พ.ร.บ.กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่ได้ให้อำนาจสำนักงานประกันสังคม นำเงินประกันสังคมไปปล่อยสินเชื่อได้โดยตรง เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของกองทุน ที่มีความมุ่งหมาย เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตน และ สปส.ไม่ใช่สถาบันทางการเงินตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงไม่อาจจะพิจารณาสินเชื่อได้ตามอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการกองทุนประกันสังคมอาจพิจารณานำเงินกองทุนไปจัดทำ “โครงการลงทุนทางสังคม” ได้ โดยนำเงินฝากกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ไปปล่อยสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด หรือที่เรียกว่าเป็นการให้สินเชื่อทางสังคมโดยอ้อม แต่ทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบคอบตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบ รวมถึง กรอบงบประมาณที่มีอยู่

Comments
Loading...