Daily Archives

พฤศจิกายน 19, 2019 | 08:56

นายกฯย้ำรมต.กลาโหมอาเซียนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีย้ำต่อรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้อนรับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา และเลขาธิการอาเซียน