ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

819

21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรี “Four Royal Orchestral Suites for His Majesty the King Rama X” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประพันธ์เพลงโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ โรงละครแห่งชาติ

Comments
Loading...