รัฐบาลทูลเกล้าฯถวาย “อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์”ฝีมือคนไทยแด่สมเด็จพระสันตะปาปา

907

รัฐบาลทูลเกล้าฯถวาย “อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์”ฝีมือคนไทยแด่สมเด็จพระสันตะปาปา “อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์” ฝีมือคนไทย ที่รัฐบาลทูลเกล้าฯถวาย แด่สมเด็จพระสันตะปาปา สีของอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ชุด เป็นสีแบบไทยโบราณหรือที่เรียกกันว่า Thai Tone

-ชุดสีขาว ผ้าตัวชุดใช้เป็นผ้าสีสังข์ ผ้าปักแถบกลางและปกคอเป็นสีฝาด

-ชุดสีแดง ผ้าตัวชุดใช้ผ้าสีแดงตัด ผ้าปักแถบกลางและคอปกเป็นสีก้านดอกกรรณิการ์

-ชุดสีเขียว ผ้าตัวชุดใช้ผ้าสีเขียวตองอ่อน ผ้าปักแถบกลางและคอปกเป็นสีเขียวไพร

-ชุดสีม่วง ผ้าตัวชุดใช้ผ้าสีม่วงเม็ดมะปราง ผ้าปักแถบกลางและคอปกเป็นสีลูกหว้า

ส่วนลวดลายที่ปักประกอบไปด้วยลายไม้กางเขน รวงข้าว และเถาองุ่น อันเป็นลายสัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์ ไม้กางเขนหมายถึงการไถ่บาปให้มนุษย์ของพระเยซูเจ้าด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์, รวงข้าวและเถาองุ่น ยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญในพิธีมิสซา นอกจากนี้ยังมีลวดลายอีสาน และลวดลายไทยประยุกต์ต่างๆ อาทิเช่น ลายขอท้องปุ้ง ลายขอไต่เครือ ลายขอไต่น้อย ลายบันไดสวรรค์ ลายกระหนก ลายประจำยาม ฯลฯ เพื่อสื่อถึงความเป็นไทย

Comments
Loading...