โปรดเกล้าฯให้“โป๊ปฟรันซิส”เข้าเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนไทย

871

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯให้“โป๊ปฟรันซิส”เข้าเฝ้า ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เข้าเฝ้า ในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ณ รถยนต์พระที่นั่ง ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งจัดถวายในห้องเฝ้า และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา

.

Comments
Loading...