โป๊ป“ทรงชื่นชมนายกฯไทยเป็นคนถ่อมตน

780

โป๊ป“ทรงชื่นชมนายกฯไทยเป็นคนถ่อมตน ทรงยินดีกับการเลือกตั้ง และ เป็นการกลับมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แค่ ได้สัมผัสพระหัตถ์ของ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” ก็ถือว่า เป็นบุญ และโชคดีแล้ว นี่  “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส”  ทรงตรัสชม “นายกฯบิ๊กตู่” ด้วย

ในการกล่าวสุนทรพจน์ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล  ที่ทำเนียบรัฐบาล

 “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” ทรงยินดีกับการเลือกตั้งของไทยเพื่อเป็นการกลับมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และทรงชื่นชมรัฐบาลไทยที่ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสตรีรวมทั้งชื่นชม นายกรัฐมนตรี ที่เป็นคนรู้จักถ่อมตน  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ยังทรงยืนยันว่า ชาวคาทอลิก พร้อมสนับสนุนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ปรากฏในเพลงชาติคือรักสามัคคี  รักสงบ และ ไม่ขลาด โดยแผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินแห่งอิสรภาพ ซึ่งเราต่างก็ทราบกันดีว่าอิสรภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน

Comments
Loading...